ระบบสนับสนุนการสอนออนไลน์

ระบบสนับสนุนการสอนออนไลน์ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทดแทนการสอนแบบปกติตามนโยบายและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

โดยให้ทุกท่านทำความเข้าใจและเริ่มศึกษาจากคลิปที่จัดเตรียมไว้ให้ ดังต่อไปนี้

  1. CPRU-Online Courses Management System ระบบบริหารจัดการรายวิชา/หลักสูตร

ดูคลิปที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ CPRU-Online Courses

ดูคลิปที่ 2 การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ระบบ CPRU-Online Courses

เข้าสู่บทเรียนอื่นๆเพื่อศึกษาให้สามารถเข้าใจและใช้งาน ระบบ CPRU-Online Courses คลิ๊กที่นี่

2. ศึกษาการทำคลิปการสอนแบบมือโปร เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น ด้วยโปรแกรม OBS: Open Broadcaster Software คลิ๊กที่นี่

3. ศึกษาการใช้งานระบบประชุม พูดคุย แบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือตัวต่อตัว ด้วยโปรแกรม Google Hangouts Meet คลิ๊กที่นี่

admin
Author: admin

ARIT

Scroll to top